یاکاموزوم

یاکاموزوم

یاکاموزوم
یاکاموزوم

جستجوی مطالب

یاکاموزوم

موضوعات


پیوند های مفید


منوی اصلی


نویسندگان • تاریخ: شنبه 18 شهریور 1391 ساعت: 23:21 بازدید: 404 نویسنده: such suz


  میمیرم از فراقت، گفتم گناه من چیست              گفتی که عاشقان را ،حق شکایتی نیست

  گفتم اگر طبیبی ،درمان وظیفه ی توست          گفتی طبیب هرغم ،جز او بگودگر کیست  

  گفتم که جعد  گیسو، بردار کرده  جان را              گفتی مقام عاشق، همواره آن حوالیست

  گفتم به خون دیده، صد نامه من نگارم             گفتی به جمع یاران ،باطعنه این روانیست

  شاید بعدها روحیه  پیدا کردم و غزلم رو تموم کردم شاید                                              نورآی


  میمیرم-از-فراقت میمیرم-از-فراقت میمیرم-از-فراقت میمیرم-از-فراقت میمیرم-از-فراقت امتیاز : 71 دیدگاه(1)


  تاریخ: سه شنبه 14 شهریور 1391 ساعت: 12:16 بازدید: 85 نویسنده: such suz

  جداشدنی هستیم از هم

  امیدوارم نباید باشیم

  اگر حسرت هردوی مارا خاکستر هم بکنه باید ازهم جداشیم

  باید فراموش بکنیم این عشق نافرجام را

  حتی اگر تا آخرین قطرات اشکم هم صبر کنیم باز رابطمون درست نخواهد

  شد

  باید همدیگر رو فراموش کنیم

  نگو نگو ترانه سرایی نکن

  این ترانه را نخوان ای لیلی من

  صبرکن جدایی مثل مرگ هست من این را نمیخوام

  به جای قلب و دل زخم خورده ی من

  تار سازت را پاره کن معشوقه ی من

  آی  آی شوخی کردم باهات مگه میشه فراموشت بکنم

  مگه میتونم از معشوقی همچون تو جدا بشم


  اه اه تو دیوونه ای  من و باش باور کردم

  اگه شوخی هم باشه دیگه نکن که حتی شوخیش هم به دلم آتش میزنه

  چطور دلت راضی میشه با من این کارارو بکنی!

                               ترجمه ترانه ترکی باکمی تغییر:نورآی


  حتی-شوخیش-رو-هم-با-من-نکن حتی-شوخیش-رو-هم-با-من-نکن حتی-شوخیش-رو-هم-با-من-نکن حتی-شوخیش-رو-هم-با-من-نکن حتی-شوخیش-رو-هم-با-من-نکن امتیاز : 84 دیدگاه(0)


  تاریخ: سه شنبه 14 شهریور 1391 ساعت: 00:31 بازدید: 50 نویسنده: such suz

  از شرار فراقت آتشی به قلبم افتاد که عمرم را سوزاند

  موهامو سفید کرد و چشمانم رو اشکبار

  عشقم به هدر رفت و عمرم تباه شد

  دیگه چی از جونم می خواهی و دست از سرم برنمیداری

  یک ورق از دفتر عمرم باقیست بگذار آنرا انگونه که دوست دارم تصور کنم

  پاره نکن! به دست باد نسپارش! رهایش کن و رهایم کن

  اینهمه عذابی که دادی چگونه فراموش کنم

  در آسمان طالعم فقط یک ستاره باقیست

  ترا خدا ابری نکن آسمان آرزویم راو بگذار این نفس آخر را با درخشش آن

  به آخر برسانم که تو همیشه زندگی را برام

  تاریک کرده بودی

  قفسی ساختی از رویاهای دروغینت

  دیگه ازمن بجز این پوست و استخوان  چه چیزی مونده

  چرا دست از سرم برنمیداری و ازجونم چی میخواهی

                                                  ترجمه ترانه ترکی:نورآی


  از-جونم-چی-میخوای از-جونم-چی-میخوای از-جونم-چی-میخوای از-جونم-چی-میخوای از-جونم-چی-میخوای امتیاز : 69 دیدگاه(1)


  تاریخ: شنبه 11 شهریور 1391 ساعت: 01:04 بازدید: 111 نویسنده: such suz

  اقای مرسی اومدند ولی بی نزاکتی سیاسی و تفکرات حزبی خود را کودکانه

  به نمایش گذاشتند.با فرستادن درود به خلفای راشدین خواستند بگن که من

  یک قهرمان مذهبی هستم که در قلب کشور شیعی به اینا درود فرستادم که

  علامتی مرسی به وهابیون و تفکرات افراطی بود.سوریه را کوبید که به قول

  ودستورات نفسانی و حزبی اخوان المسلمین خود و سوری ها عمل کرده باشد

  تعلل در تقدیم ریاست به ایران عقده های شخصی و میزپرستی خود را که

  نشانگر عقده های سرکوب شده توسط حکومت فرعون بود را به حضار نشان

  داد او دارد حرفهای عبری را به عربی  و یا مرس گونه می فرستد مواظبش باشیم.

  حرف و تحلیل زیاد هست اما بماند برای بعد........

                                                             نورآی


  مرسی-با-علایم-مرسی مرسی-با-علایم-مرسی مرسی-با-علایم-مرسی مرسی-با-علایم-مرسی مرسی-با-علایم-مرسی امتیاز : 88 دیدگاه(0)


  تاریخ: سه شنبه 07 شهریور 1391 ساعت: 00:59 بازدید: 486 نویسنده: such suz

  جام عمرم پر شد از می تلخی و ناکامیها

  گفتی نوش کن به سلامتی من سربکش

  فهمیدم که همه چیز بی فایده است

  باهم بودنمون غیر ممکن است

  عشق چاره ی کار ما نیست

  قبل ازینکه دیربشه باید جداشیم

  چطور میتونی اینهارو بگی

  بدون شمارش سالهایی که کنار من بودی

  فقط از جدایی حرفی نزن

  اگر میخواهی بری برو و جانم را هم بگیر

  آخ ازسر سردرگمی چه ها که نمیگم

  نرو بمان و دستامو رها نکن

  فهمیدم از نگاهت ای پرستوی در انتظار کوچ

  قبل رفتن از این خانه یک چیز رو بگو برو

  بگو که اصلا دوستم داشتی؟

                                                              ترانه ترکی:نورآی


  بگو-اصلا-دوستم-داشتی؟ بگو-اصلا-دوستم-داشتی؟ بگو-اصلا-دوستم-داشتی؟ بگو-اصلا-دوستم-داشتی؟ بگو-اصلا-دوستم-داشتی؟ امتیاز : 93 دیدگاه(1)


  تاریخ: یکشنبه 05 شهریور 1391 ساعت: 03:29 بازدید: 122 نویسنده: such suz

  نکنه مسافری و قصد موندن نداری و خواهی رفت

  و با یه کم غصه مثل قطره اشکی از چشام سرازیر خواهی شد

  چگونه است که  دوستت دارم رو درک نمیکنی

  ولی میدونم روزی پشیمون خواهی شد یار من پشیمون خواهی شد

  یه روزی بالاخره

  اگه یه گل زیبا بشی

  بالاخره با باد سردی پژمرده خواهی شد

  اگه حتی خود بهار هم بشی بالاخره با پایان تابستان فصل پژمردگی

  توهم  خواهد رسید

  از قلب تو هم پرنده های عشق روزی مهاجرت خواهند کرد

  تو در وجود خودت همه ی گناهانو جستجو کن

  توهم روزی به پیری خواهی رسید و دستت خواهد لرزید

  در آن زمان در جستجوی یک تکیه گاه خواهی بود

  ولی منکه پیشت نیستم،تا بتونی بهم تکیه کنی

  من میدونستم روزی پشیمون خواهی شد لج باز من!

                                     ترجمه ترانه ترکی:نورآی


  می-دونستم-پشیمون-میشی می-دونستم-پشیمون-میشی می-دونستم-پشیمون-میشی می-دونستم-پشیمون-میشی می-دونستم-پشیمون-میشی امتیاز : 70 دیدگاه(0)


  تاریخ: پنجشنبه 02 شهریور 1391 ساعت: 02:42 بازدید: 69 نویسنده: such suz

  یک روز دو تا دیوونه کنار هم نشسته بودند و در مورد ارتباط با خدا داشتند

  حرف میزدند

  اولی آهی کشید و به آسمان نگاهی کرد و با دلی پر از امید گفت:

  خیلی خوب می شد به خدا اس زد،عالی می شد همه به خدا اس

  میزدند و خدام جوابشونو میداد!

  دومی بعد از تفکری عمیق با عصبانیت یقه ی اولی رو گرفت و گفت:

  آخه چند نفر به یه نفر

  چرا ملاحظه خدا رو نمیکنین،مگه خدا چه هیزم تری بهتون فروخته که

  استراحت جزیی رو هم واسش زیادی می بینین؟

  دومی با تعجب و شرمساری گفت:

  آه حق با توست یادم رفته بود که خدا تنهاست.

                                                                                             نورآی


  پیامک-دیوانه پیامک-دیوانه پیامک-دیوانه پیامک-دیوانه پیامک-دیوانه امتیاز : 111 دیدگاه(2)


  تاریخ: سه شنبه 31 مرداد 1391 ساعت: 23:45 بازدید: 79 نویسنده: such suz

  تو نگران نشو 

  من میرم ازینجا

  من میرم از پیشت با یک ژاکت ویک ساک کوچیک

  میرم به جاهای دور با نگاهی که به خاطراتمون دارم

  پدرت مال خودت  یار خودت  مادرت مال خودت یار خودت  به من همین رفتن میمونه

  تو فرض کن دنیا دروغ بود یار من

  فقط از گیسوت چند تار مو به من بده

  تعجب نکن از خواسته ام   بالاخره هرکسی خواسته ای داره

  تو فقط بهم بگو دوسم داری این تا پایان دنیا هم برام کافیه

  مگه با گریه راه و چاره ای درس میشه

  مگه ناخن از گوشت جدا میشه

  راه دیگه ای بجز جدایی نیست

  تو فرض کن این عشق دروغ بود یار من.

                                        ترجمه ترانه ترکی:نورآی

   


  میرم-ازینجا میرم-ازینجا میرم-ازینجا میرم-ازینجا میرم-ازینجا امتیاز : 131 دیدگاه(1)


  تاریخ: یکشنبه 29 مرداد 1391 ساعت: 00:23 بازدید: 110 نویسنده: such suz

  اسعدالله اعیادکم.عید فطر عید رهایی از وسوسه های نفس اماره را بر شما

  دوستان عزیزم تبریک و تهنیت عرض می کنم.

                                              نورآی                                        


  فطر فطر فطر فطر فطر امتیاز : 101 دیدگاه(2)


  تاریخ: پنجشنبه 26 مرداد 1391 ساعت: 14:42 بازدید: 75 نویسنده: such suz

  حالا می فهمم چرا بیت المقدس قبله ی اول مسلمین شد،چون اگه این اتفاق نمی افتاد

  اعراب بی ایمان حتی این حمایت آبکی رو هم نمی کردند،حداقل حالا به خاطر افکار

  عمومی هم که شده مجبورند نیمچه حمایت خشک و خالی رو هم بکنند و الا اگه نبود قبله

  اول ما دو دستی تسلیم اسراییل می کردند و دوش در دوش صهیونیستها با مردم فلسطین

  جهت نایل شدن به مقام شامخ شهید و فیض شهادت می جنگیدند.

                                                            نورآی


  قدس قدس قدس قدس قدس امتیاز : 129 دیدگاه(3)

  مطالب محبوب
  پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395
  شنبه 19 دی 1394
  شنبه 05 دی 1394
  چهارشنبه 11 آذر 1394
  شنبه 02 آبان 1394

  مطالب محبوب
  یکشنبه 06 بهمن 1392
  چهارشنبه 13 دی 1391
  سه شنبه 07 شهریور 1391
  شنبه 18 شهریور 1391
  پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395

  صفحات مطالب
  123456789101112131415

  آرشیو


  درباره وب


  هیچ رکوردی وجود ندارد.

  آمار و بازدید

  بازدید های امروز: 84
  بازدید های دیروز : 5
  بازدید این ماه : 260
  بازدید های امسال : 5243
  بازدید های کل : 10821
  افراد آنلاین : 1
  تعداد مطالب: 141
  تعداد کاربران : 2


  :: کلیه حقوق این سایت متعلق به یاکاموزوم می باشد ::

  یاکاموزوم

  یاکاموزوم

  بلاگ وب

  سرویس وبلاگ نویسی بلاگ وب